ΠΡΟΣ: Αν. Υπουργό Υγείας κ. Π. Πολάκη

Θεσσαλονίκη 11/9/2017

Υπόμνημα Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

 

Με το παρόν, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας, χρόνια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του νοσοκομείου μας:

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεσσαλονίκης αποτελεί μια πανελλαδική πρωτοτυπία, μια πρώτη προσπάθεια «σύμπραξης» του Ιδιωτικού με το Δημόσιο με χρονική αναφορά στο 1991.

Το ισχύον καθεστώς του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου όμως είναι ένα νομοθετικό  αποκύημα που με έντεχνο τρόπο οδηγεί ένα κατά τα άλλα Δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα σε μια ακραιφνή μορφή ΝΠΙΔ (παρά το γεγονός ότι η μισθοδοσία των υπαλλήλων προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό κορβανά – άρθρο 3 παράγραφος 15 του ΕΚΛ).

Η λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια (με την κατά καιρούς συσσώρευση χρεών) σε συνδυασμό με τις αθρόες παραιτήσεις προσωπικού, αποδεικνύει καταφανέστατα την ανάγκη για άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας προς την πλήρη μετατροπή του σε ένα ΑΜΙΓΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, αφού το μοντέλο που δοκιμάστηκε απέτυχε οικτρά στο το να αναδείξει την ελάχιστη υποψία πλεονεκτήματος από την ισχύουσα κρατική πρακτική στο τομέα της δημόσιας υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι:

 1. το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ συστήθηκε με την από 24/05/1991, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του «Ιδρύματος Παπαγεωργίου» σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.1964/1991, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε α) με την από 03-11-1997 σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν. 2618/1998, β) με την από 08/07/1999 σύμβαση που κυρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2737/1999 και γ) με την από 12/09/2003 σύμβαση, που κυρώθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 3204/2003. Το Νοσοκομείο αυτό ιδρύθηκε επομένως με την κυρωθείσα με νόμο προαναφερθείσα βούληση, με την οποία εκδηλώθηκε η σύμπτωση τόσο της κρατικής βούλησης, όσο και αυτής του Ιδρύματος Παπαγεωργίου.
 2. Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ κοινωφελές, μη δυνάμενο να μετατραπεί σε κερδοσκοπική επιχείρηση και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Τα πάσης φύσεως έσοδά του διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, τυχόν δε πλεόνασμα διατίθεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
 3. Ο σκοπός του είναι κοινωφελής.
 4. Το κτιριακό του συγκρότημα κατασκευάσθηκε επί οικοπεδικής έκτασης που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, η χρήση της οποίας διετέθη στο ιδρυθέν ΝΠΙΔ στο διηνεκές χωρίς αντιπαροχή ή άλλης μορφής αντάλλαγμα.
 5. Οι πόροι του Νοσοκομείου προέρχονται από τα ημερήσια νοσήλια και τις εισπράξεις αλλά και από ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου, καθοριζόμενη πάντοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, κατά την ελεύθερη κρίση τους.
 6. Το Δημόσιο δικαιούται να ελέγχει την διαχείριση του ιδρύματος, το δε ίδρυμα  υποχρεούται να έχει στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου όλα τα αναγκαία παραστατικά και να παρέχει κάθε αναγκαία για τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου πληροφορία. Τα μέλη της διοίκησης του Ιδρύματος Παπαγεωργίου υπέχουν τις ευθύνες των δημοσίων υπόλογων.
 7. Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας για τριετή θητεία.
 8. Ο καταρτιζόμενος από το πρώτο ΔΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νοσοκομείου, εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας.
 9. Οι πάσης φύσεως μισθώσεις, προμήθειες και εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων καθώς και η εκτέλεση έργων του Νοσοκομείου διενεργούνται με την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν στα ΝΠΔΔ.

Ο ισχύοντας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αποτελεί «μνημείο» διακρίσεων και διαφοροποιήσεων ως προς τη λειτουργία του Γ.Ν. Παπαγεωργίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Δημόσια Νοσοκομεία:

 • Στο άρθρο 7 παρ. 1 αποκλείεται καταχρηστικά η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του νοσοκομείου ενώ δεν προβλέπεται υπηρεσιακό συμβούλιο όπως συμβαίνει σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ε.Σ.Υ..
 • Στην παράγραφο 16 του άρθρου 9, δίνεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. του νοσοκομείου να προσλαμβάνει ή να απολύει το λοιπό προσωπικό «μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού»(!), προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 και 3 με καθ΄ όλα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες στο σύνολο του (ΑΣΕΠ).
 • το άρθρο 41 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, καθιστά τους εργαζόμενους δέσμιους της Εργατικής Νομοθεσίας , τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. υπάγονται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα!
 • Προφανής λύση και πάγιο αίτημα των εργαζομένων είναι η λειτουργία του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στα πλαίσια και τα πρότυπα των υπόλοιπων νοσοκομείων του ΕΣΥ, ως ένα αμιγώς Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα, γιατί η Υγεία, ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό, ούτε εμπορεύσιμο είδος μπορεί να είναι, ούτε αντέχει περαιτέρω πειράματα και βιασμούς

 

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Περισσότερες από 292 κενές οργανικές θέσεις όλων των ειδικοτήτων πλην ιατρών
 • 144 κενές οργανικές μόνο στη νοσηλευτική υπηρεσία
 • Κλινικές και τμήματα που λειτουργούν στη νυχτερινή βάρδια με 1 νοσηλευτή
 • Κλειστές κλίνες ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού
 • Κλειστές αίθουσες χειρουργείου λόγω έλλειψης προσωπικού
 • Τμήματα που λειτουργούν σε καθημερινή βάση με στελέχωση προσωπικού ασφαλείας

Οι κενές οργανικές θέσεις αναφέρονται στον αρχικό οργανισμό που προέβλεπε 625 ανεπτυγμένες κλίνες. Σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν περισσότερες από 752, σε ένα νοσοκομείο που σύμφωνα με το Αρ. 1 του ΕΚΛ, «λειτουργεί με βάση τις αρχές της Ιδιωτικής Οικονομίας».

Το προσωπικό δουλεύει πέρα από τα όρια της επαγγελματικής εξουθένωσης, ενώ οι διαρκείς σχεδιασμοί της Διοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου υλοποιούνται  μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς πίεσης και εκφοβισμού που επιτείνει την δεδομένη ανασφάλεια των υπαλλήλων. Η αντεργατική συμπεριφορά από πλευράς διοικητικών στελεχών συνοψίζεται στο δόγμα: «οποίος δεν αντέχει φεύγει» και «ουδείς αναντικατάστατος» σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί νούμερα και στατιστικές στις πλάτες των «εργαζόμενων-υποζύγιων».

 • Ζητούμε την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
 • Ζητούμε να μπει φρένο σε κάθε σχεδιασμό που προβλέπει την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων ή την επέκταση των υφισταμένων, χωρίς την ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού.

 

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο πανελληνίως, που ενώ εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την «προστιθέμενη αξία» των εργαζομένων που εξειδικεύονται και εξελίσσονται στο πλαίσιο της «δια βίου εκπαίδευσης», αρνούμαστε πεισματικά να τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων «σέρνονται» στα ελληνικά δικαστήρια ως αποτέλεσμα της εμμονικής  άρνησης της Διοίκησης να τους αναγνωρίσει το αυτονόητο δικαίωμά τους στην αναγνώριση του πτυχίου τους.

 • Ζητούμε την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των πτυχίων των συναδέλφων μας.
 • Ζητούμε τη σημειακή τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου για τη μετατροπή 13 θέσεων Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού σε θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετατάξεις.

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σήμερα δραστηριοποιούνται στο νοσοκομείο κάθε λογής εργολάβοι της υγείας, ενώ υπάρχει μια διαρκής πίεση για εκχώρηση ολοένα και περισσότερων δραστηριοτήτων με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Καθαριότητα (53 εργαζόμενοι με κυλιόμενες συμβάσεις μηνός και 4ωρα)
 • Φύλαξη
 • Πλυντήρια
 • Σίτιση
 • Παιδικός Σταθμός
 • Τηλεφωνικά Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων (με μετακύλιση του κόστους λειτουργίας στον πολίτη-ασθενή 1,6€/τηλεφώνημα από κινητό και 1,03€ από σταθερό προς όφελος του εργολάβου)

 

 • Ζητούμε να μπει φρένο στην δράση των εργολάβων στο χώρο της υγείας.
 • Ζητούμε την κάλυψη των πάγιων αναγκών με μόνιμο προσωπικό χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας.
 • Ζητούμε την λειτουργία του παιδικού σταθμού ως αναπόσπαστο τμήμα του νοσοκομείου, με την πρόβλεψη των αναγκαίων θέσεων νηπιαγωγών-βρεφονηπιοκόμων στον ΕΚΛ και την παροχή της υπηρεσίας ατελώς στους εργαζομένους.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Η. Γεν. Γραμματέας
Δερμεντζόγλου Λάμπρος Βαφειάδου Βασιλική

 

 

Leave a Comment