Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση και να την καταθέσει στην υπηρεσία μισθοδοσίας αφού πρώτα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την αίτηση εγγραφής στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού λειτουργίας του Σωματείου Εργαζομένων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφης απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων.
1. Εκτυπώνω και συμπληρώνω την αίτηση.
2. Παίρνω αριθμό πρωτοκόλλου.
3. Κάνω ένα αντίγραφο.
4. Αφήνω ένα αντίγραφο στo λογιστήριο (για να γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς).
5. Δίνω ένα αντίγραφο στο σωματείο (Ταμία Ηλιάδα Κοκαρίδα) για την εγγραφή στα μητρώα μελών.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΕΝΠ 05.10.2022Ημερήσια Διάταξη

 

Τον μήνα Αύγουστο δεν πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση λόγω απουσίας θεμάτων και αδυναμίας απαρτίας συνεπεία αδειών

Τον μήνα Ιούλιο δεν πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση ΔΣ λόγω της έκτακτης συνεδρίασης που έλαβε χώρα κατά το τέλος Ιουνίου.

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ