Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Προέδρου του Δ.Σ. ΣΕΝΠ και του εκπροσώπου της Διοίκησης του Νοσοκομείου η νέα επιχειρησιακή σύμβαση με ισχύ από 1/4/2018 και μέχρι τη λήξη της στις 31/12/2019.

Στη νέα σύμβαση διατηρούνται όλοι οι όροι της προηγούμενης και προστίθενται η άδεια ασθενείας τέκνου (2 ημερών για όλους και 3 ημερών για τους πολύτεκνους) με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης (Άρθρο 10/παρ. 3), η άδεια 22 ημερών για γονείς με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.) (άρθρο 15/παρ. 4), συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία το πλαίσιο χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών (άρθρο 13), απαλλάσσεται ο εργαζόμενος από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης για τις άδειες παρακολούθησης σχολικής επίδοσης εφόσον αυτές λαμβάνονται τμηματικά (έως 4 ώρες – άρθρο 16), ενώ ορίζεται ο μέγιστος χρόνος για την αντικατάσταση φθαρμένου ιματισμού με ευθύνη της υπηρεσίας (άρθρο 23).

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν γόνιμα στην υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης από το σύνδεσμο που ακολουθεί.

ΣΣΕ 

Leave a Comment