Αναφορικά με το επίδομα Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας επισημαίνουμε τα εξής:
1) Το ΣΕΝΠ απέστειλε εγκαίρως στη Διοικητική Υπηρεσία έγγραφο, με το οποίο επεσήμαινε την ανάγκη συμπλήρωσης των στοιχείων της καρτέλας των εργαζομένων ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λήψης του επιδόματος Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
2) Η ανταπόκριση της υπηρεσίας και του γραφείου προσωπικού ήταν άμεση
3) Οι όποιες ασυμβατότητες εμφανίζονται στο πεδίο “κλάδος” κάποιων ομάδων εργαζομένων, είναι ίσσονος σημασίας καθώς σε ότι αφορά τους ΙΔΑΧ βασικό πεδίο για τη συνέχιση λήψης του επιδόματος είναι το πεδίο ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. Παρά ταύτα, γίνονται ήδη προσπάθειες διόρθωσης των προβλημάτων όπου εμφανίστηκαν.
Συνιστάται λοιπόν ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στις προσπάθειες των συναδέλφων.

Leave a Comment