Αξιότιμε κ. Διοικητή της 3ης ΥΠΕ,

Εργαζόμαστε σε ένα νοσοκομείο που παρά τις 625 προβλεπόμενες κλίνες του σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, έχει αναπτυγμένες σήμερα περισσότερες από 750, ενώ οι πραγματικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων υπερβαίνουν τις 400.

Η πρόσφατη προκήρυξη των 100 θέσεων εργασίας αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση, αλλά όχι λύση στο πρόβλημα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και δεν είναι άλλο από αυτό της εντατικοποίησης.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, λειτουργώντας σε μια «χρηματιστηριακή λογική», εξαργυρώνει προκαταβολικά την προσδοκία της έλευσης νέου προσωπικού και προχωρά στη μετεγκατάσταση της Οφθαλμολογικής Κλινικής δημιουργώντας νέες ανάγκες σε προσωπικό, τη στιγμή που το ήδη υπάρχον εργάζεται σε οριακές συνθήκες.

Ως εργαζόμενοι δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να υπηρετήσουμε άλλο και πέρα από τα όρια της φυσικής μας αντοχής την επίπλαστη εικόνα του «πλεονασματικού νοσοκομείου».

Ζητάμε άμεσα:

  • Την αναστολή της μετεγκατάστασης της Οφθαλμολογικής Κλινικής
  • Την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό

 

Δ.Σ. ΣΕΝΠ

Leave a Comment