Πολιτιστική - Αθλητική - Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Στο πλαίσιο του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (ΣΕΝΠ), λειτουργούν οι παρακάτω πολιτιστικές - εκπαιδευτικκές δραστηριότητες:

 • Χορευτική Συγκρότημα ΣΕΝΠ
 • Θεατρική Ομάδα ΣΕΝΠ
 • Φωτογραφική Ομάδα ΣΕΝΠ
 • Ζωγραφική Ομάδα ΣΕΝΠ
 • Ποδοσφαιρική Ομάδα ΣΕΝΠ
 • Ομάδα Καλαθοσφαίρισης ΣΕΝΠ
 • Γυμναστική Όμαδα ΣΕΝΠ
 • Ομάδα Trecking
 • Τμήμα Εκμάθησης Αγγλικής Γλώσσας
 • Τμήμα Εκμάθησης Ιταλικής Γλώσσας
 • Τμήμα Εκμάθησης Γερμανικής Γλώσσας

Για να συμμετέχετε σε κάποια από τις παραπάνω δραστηριότητες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του ΣΕΝΠ (2313323126), ή με κάποιον από τους υπευθύνους των ομάδων.