Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια, με τη διαχρονική ευθύνη όλων των διοικήσεων και την ανοχή της πολιτείας, σε ένα νοσοκομείο επιχείρηση.
Τα κάθε λογής master plans και business plans, που εκπορεύονται από τους πάσης φύσεως θιασώτες αυτού του τρόπου λειτουργίας, έχουν ένα και μόνο σκοπό: την αύξηση των ανεπτυγμένων κλινών και άρα τα κέρδη του νοσοκομείου-επιχείρηση από τα ασφαλιστικά ταμεία. Την ίδια στιγμή, οι χιλιάδες των πολιτών, νοσηλεύονται σε θαλάμους οκτάκλινους και εννιάκλινους, εξυπηρετούμενοι από έναν ή δύο ήδη εξουθενωμένους νοσηλευτές ανά κλινική ή από το ελάχιστο προσωπικό του ΤΕΠ. Κι όσο οι συνθήκες ασφαλούς νοσηλείας θυσιάζονται στο βωμό της υπεραπόδοσης, οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε απολογούμενους, αποδίδοντάς τους ευθύνες που δεν τους αναλογούν.
Εργαζόμαστε σε ένα νοσοκομείο με την παραγωγικότητα του «Ευαγγελισμού» αλλά με υποπολλαπλάσιο προσωπικό. Προσδοκούμε την ελάχιστη ενίσχυση του προσωπικού με την προσθήκη των 99 συναδέλφων της τρέχουσας προκήρυξης, που ήρθε μετά από 8 χρόνια «ανομβρίας», παρά το ότι γνωρίζουμε ήδη, πως οι πολυπόθητες προσλήψεις, μετά βίας καλύπτουν τις μαζικές αποχωρήσεις που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν, όσο διοίκηση και πολιτεία κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά στις κραυγές αγωνίας μας. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας γίνονται «ευαγγέλιο» όταν θίγουν τη δομή της διοίκησης και «λάστιχο» όταν από τις 625 προβλεπόμενες κλίνες υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα περισσότερες από 750.
Θα αντιδράσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο, στην περαιτέρω ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και την εντατικοποίηση της εργασίας που αυτή συνεπάγεται, όχι από αμοραλισμό, αλλά από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη-ασθενή που εμείς κοιτάζουμε στα μάτια. Δε θα ανεχθούμε την ελαστικοποίηση των εργασιακών μας σχέσεων με την πρόσληψη εργαζομένων με μπλοκάκια, μέσω αδιαφανών διαδικασιών και σχέσεων εξάρτησης.
Είμαστε παρόντες για το σήμερα και το αύριο του Νοσοκομείου.

Leave a Comment