Νίκη για έναν, είναι νίκη για

Επικοινώνησε με το Δ.Σ.

Μέλη Δ.Σ. ΣΕΝΠ

Γνωρίστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΝΠ και επικοινωνήστε μαζί τους μέσω γραπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολιτιστική Δραστηριότητα

Το ΣΕΝΠ, εκτός από τη συνδικαλιστική του δράση έχει μια πλούσια πολιτιστική, εκπαιδευτική και αθλητική δραστηριότητα.

Αρθρα - Ανακοινώσεις

Εδώ θα βρείτε άρθρα και ανακοινώσεις που ανεβαίνουν από το ΣΕΝΠ

Διαφάνεια στην πράξη

Στην ενότητα αυτή μπορεί κάθε μέλος του ΣΕΝΠ να αναζητήσει χρήσιμα έγγραφα που αφορούν τα μέλη του Σωματείου (Επισειρησιακές Συμβάσεις, Αιτήσεις Εγραφής, Καταστατικά Λειτουργίας, Εσωτερικοί Κανονισμοί).

Επιπρόσθετα μπορεί να αναζητήσει τις Ημερήσιες Διατάξεις των Συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, ταξινομημένες ανά μήνα, καθώς και τα πρακτικά των αντίστοιχων Συνεδριάσεων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία προς τα μέλη μας.

gdpr_text

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωθείτε για τις πολιτικές του Σωματείου Εργαζομένων αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των μελών του.Διαβάστε τη δήλωση συμμόρφωσης και συνεχίστε να λαμβάνετε προσωπικές ενημερώσεις για τη συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση του Σωματείου μέσω SMS ή Email.

ofertas1

Προσφορές

Στην ενότητα αυτή θα αναρτώνται προσφορές από εμπορικούς οργανισμούς που απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη του ΣΕΝΠ.

Το ΣΕΝΠ θα κοινοποιεί τις προσφορές αδιακρίτως, χωρίς να φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους.