Τηλ/Fax: 2313323801
 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε την αίτηση εγγραφής στο Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού λειτουργίας του Σωματείου Εργαζομένων.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφης απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων.
1. Εκτυπώνω και συμπληρώνω την αίτηση.
2. Παίρνω αριθμό πρωτοκόλλου.
3. Κάνω ένα αντίγραφο.
4. Αφήνω ένα αντίγραφο στo λογιστήριο (για να γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς).
5. Δίνω ένα αντίγραφο στο σωματείο (Ταμία Ηλιάδα Κοκαρίδα) για την εγγραφή στα μητρώα μελών.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Ημερήσια Διάταξη Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ 

Πρακτικά Συνεδρίασης Δ.Σ. ΣΕΝΠ